માનવ ગરીમા યોજના અંતર્ગત વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માં કોમ્પ્યુટરાઇઝ ડ્રો માં પસંદ થયેલ લાભાર્થીઓની યાદી

Kavya Computer
0

 માનવ ગરીમા યોજના અંતર્ગત વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માં કોમ્પ્યુટરાઇઝ ડ્રો માં પસંદ થયેલ લાભાર્થીઓની યાદી

માનવ ગરિમા યોજના અંતર્ગત ધંધાના  સાધનો માટે સહાય ફોર્મ (ગરીબ કલ્યાણ મેળો)


પાત્રતાના માપદંડ
 • હાલમાં વાર્ષિક આવક મર્યાદા ૬,૦૦,૦૦૦/- છે.
સહાયનું ધોરણ


 • સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ, આર્થિક રીતે પછાત વર્ગ, લઘુમતી જાતિ, વિચરતી અને વિમુક્ત જાતિના ઇસમોને તેઓનું જીવન ગરિમા પુર્ણ રીતે જીવી શકે અને જાતે જ નાના વ્યવસાયોમાં સ્વરોજગારી મેળવી આર્થિક રીતે આત્મનિર્ભર બને તે માટે માનવ ગરીમા યોજના અમલમાં આવેલ છે.
 • માનવ ગરીમા યોજનામાં દરજી કામ, વિવિધ પ્રકારની ફેરી,પંચર કીટ,બ્યુટી પાર્લર, દુધ-દહીવેચનાર,મોબાઇલ રીપેરીંગ વિગેરે જેવા કુલ-૨૮ વ્યવસાય(ટ્રેડ)માં રૂ.૨૫,૦૦૦/-ની મર્યાદામાં વિના મુલ્યે સાધન સહાય (ટૂલ કીટ્સ) આપવામાં આવે છે

અહી ક્લિક કરી અને ડાઉનલોડ કરો PDF 


 • રજુ કરવાના ડોક્યુમેન્‍ટ(ખાસ નોંધ - બધા જ ડોક્યુમેન્ટ ઓરીજનલ લાવવા)
 • ● આધાર કાર્ડ (રેશનકાર્ડમાં નામ હોય તે બધા જ સભ્યોના આધારકાર્ડ ફરજીયાત લાવવા)
 • ● રેશન કાર્ડ
 • ● રહેઠાણનો પુરાવો (વીજળી બિલ/લાઇસન્સ/ભાડાકરાર/ચુંટણી કાર્ડ પૈકી કોઈ એક)
 • ● અરજદારની જાતિ નો દાખલો
 • ● વાર્ષિક આવક નો દાખલો(2022/2023)
 • ● અભ્યાસનો પુરાવો(હોય તો)
 • ● ધંધાનું સર્ટીફીકેટ (હોય તો)
 • ● પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો - ૧

 • ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવા માટે મળો.
 • કાવ્યા કોમ્પ્યુટર - કોડીનાર
 • જંગલેશ્વર મંદિર સામે, ઉના ઝાંપા, કોડીનાર

 • કુલ –૨૮ પ્રકારના વ્યવસાય માટે સાધન-ટૂલ કિટ્સ આપવામાં આવે છે.(યાદી નીચે મુજબ છે.)

 • ● કડીયાકામ
 • ● સેન્‍ટીંગ કામ
 • ● વાહન સર્વિસીંગ અને રીપેરીંગ
 • ● મોચીકામ
 • ● દરજીકામ
 • ● ભરતકામ
 • ● કુંભારીકામ
 • ● વિવિધ પ્રકારની ફેરી
 • ● પ્લમ્બર
 • ● બ્યુટી પાર્લર
 • ● ઇલેક્ટ્રીક એપ્લાયન્‍સીસ રીપેરીંગ
 • ● ખેતીલક્ષી લુહારી/વેલ્ડીંગ કામ
 • ● સુથારીકામ
 • ● ધોબીકામ
 • ● સાવરણી સુપડા બનાવનાર
 • ● દુધ-દહી વેચનાર
 • ● માછલી વેચનાર
 • ● પાપડ બનાવટ
 • ● અથાણા બનાવટ
 • ● ગરમ, ઠંડા પીણા, અલ્પાહાર વેચાણ
 • ● પંચર કીટ
 • ● ફ્લોર મીલ
 • ● મસાલા મીલ
 • ● મોબાઇલ રીપેરીંગ
 • ● હેર કટીંગ (વાળંદ કામ)

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)